Browse Origins:
Browse Destinations:

Find Flight Deals from Newark to Chengdu (EWR - CTU)

Dates flexible? Here are the best fares found in the past 48 hours...

Book cheap flights from Newark to Chengdu

(Round-trip)
Depart: Sat Apr 11 2015 Return: Fri Apr 17 2015 Trip spans 7 days
United
United
EWR
2:25a
CTU
2:40a
24h 15m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
3:20a
21h 30m
1 stop
Depart: Wed Apr 15 2015 Return: Mon Apr 20 2015 Trip spans 6 days
United
United
EWR
2:30a
CTU
2:40a
24h 10m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
2:37a
20h 47m
1 stop
Depart: Mon Apr 20 2015 Return: Wed May 6 2015 Trip spans 17 days
United
United
EWR
3:25a
CTU
2:40a
23h 15m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
7:17a
25h 27m
1 stop
Depart: Wed Apr 22 2015 Return: Mon May 4 2015 Trip spans 13 days
United
United
EWR
2:30a
CTU
2:40a
24h 10m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
8:06a
26h 16m
1 stop
Depart: Mon Apr 27 2015 Return: Mon May 4 2015 Trip spans 8 days
United
United
EWR
4:30a
CTU
2:40a
22h 10m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
8:06a
26h 16m
1 stop
Depart: Wed Apr 29 2015 Return: Mon May 4 2015 Trip spans 6 days
United
United
EWR
4:30a
CTU
2:40a
22h 10m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
6:00a
24h 10m
1 stop
Depart: Sun Apr 12 2015 Return: Mon Apr 20 2015 Trip spans 9 days
United
United
EWR
3:35p
CTU
2:40a
35h 05m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
8:06a
26h 16m
1 stop
Depart: Tue Apr 14 2015 Return: Mon Apr 20 2015 Trip spans 7 days
United
United
EWR
4:32p
CTU
2:40a
34h 08m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
4:41a
22h 51m
1 stop
Depart: Sun Apr 26 2015 Return: Mon May 4 2015 Trip spans 9 days
United
United
EWR
1:59p
CTU
2:40a
36h 41m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
3:20a
21h 30m
1 stop
Depart: Tue Apr 28 2015 Return: Mon May 4 2015 Trip spans 7 days
United
United
EWR
3:30p
CTU
2:40a
35h 10m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
3:20a
21h 30m
1 stop
Depart: Wed Apr 8 2015 Return: Mon Apr 13 2015 Trip spans 6 days
United
United
EWR
2:30a
CTU
2:40a
24h 10m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
4:41a
22h 51m
1 stop
Depart: Tue Apr 7 2015 Return: Mon Apr 13 2015 Trip spans 7 days
United
United
EWR
1:05p
CTU
2:40a
37h 35m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
4:41a
22h 51m
1 stop
Depart: Mon Apr 13 2015 Return: Mon Apr 20 2015 Trip spans 8 days
United
United
EWR
4:30a
CTU
2:40a
22h 10m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
5:55a
24h 05m
1 stop
Depart: Thu Apr 16 2015 Return: Wed Apr 22 2015 Trip spans 7 days
United
United
EWR
6:40a
CTU
4:05a
21h 25m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
2:25a
20h 35m
1 stop
Depart: Fri Apr 17 2015 Return: Wed Apr 22 2015 Trip spans 6 days
United
United
EWR
6:40a
CTU
4:05a
21h 25m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
3:20a
21h 30m
1 stop
Depart: Mon May 4 2015 Return: Wed May 13 2015 Trip spans 10 days
United
United
EWR
6:40a
CTU
4:05a
21h 25m
1 stop
CTU
5:50a
EWR
9:04a
27h 14m
1 stop
Depart: Fri May 1 2015 Return: Mon May 18 2015 Trip spans 18 days
United
United
EWR
2:05a
CTU
4:05a
26h 00m
2 stops
CTU
5:50a
EWR
9:04a
27h 14m
1 stop
Depart: Sun May 3 2015 Return: Tue Jun 9 2015 Trip spans 38 days
$1060
Select
Cathay Pacific
Cathay Pacific
EWR
9:45p
CTU
9:35p
23h 50m
1 stop
CTU
9:45a
EWR
5:40a
19h 55m
1 stop
Depart: Thu Sep 24 2015 Return: Wed Oct 14 2015 Trip spans 21 days
$1836
Select
Asiana Airlines
Asiana Airlines
EWR
3:00p
CTU
7:00a
40h 00m
2 stops
CTU
8:10p
EWR
4:15a
32h 05m
2 stops
Depart: Sat Aug 29 2015 Return: Sun Sep 20 2015 Trip spans 23 days
$1851
Select
Air Canada
Air Canada
EWR
6:20a
CTU
6:05a
23h 45m
2 stops
CTU
8:10a
EWR
6:34a
22h 24m
2 stops
Airports
Origin

Newark
$773
Destination

Chengdu
$773